Girl DIY! 23 FUNNY HACKS THAT WORK MAGIC / AMAZING BALLOONS LIFE HACKS FOR GIRLS WOMEN by T-STUDIO

Dipublikasikan tanggal 14 Peb 2019

Komentar

 • S

 • Cái..... cái..... áo... Có chứ ARMY kìa 😱😱😱😱

 • Anh kia là army kìa fanboy của bts

 • Useless

 • zoo

 • hello

 • 0:1 ARMY!

 • Wen I made a stress ball it pop on me and it went all over me my mum all most killed me 🤣🤣🤣🤣

 • To much efect

 • นสายาว

 • May la nguoi Viet Nam phai Khong

 • They stole it froom 5-minutes craft

 • Có chữ ARMY trên áo của ổng kìa

 • 💝💞💝💞💝💞💝💞💝💞💝💞💝💞💝💞💝💞💝💞💝💞💝💟

 • Sub

 • Like merese

 • 🤣🤣🤣🤣🤣😋🤣🤣🤣

 • I heat your video. nonsense

 • T series

 • Ban đầu ổng mặt áo army kìa

 • Seen your AMAZING BALLOONS LIFE HACKS FOR GIRLS WOMEN video. I hope this video is very helpful for your audience. This video is funny and enjoyable. I am very grateful to you for inspiration, to give me ideas, to inspire me.Thank you for sharing your good idea.

 • الجبناء

 • ARMY

 • No mai is tato

 • ,到弱

 • خادش وال ة .،

 • Ko biết nói j hơn xem

 • 0:00 đến 0:17 có ai thấy army hk

 • Đồ làm theo

 • Chị làm giống 5 phút thủ công ghê ta Cho chị 1like và subscrice nè

 • Como

 • You can make it look like you

 • 10:01 Is that blood?!?!?!?!

 • The video is good👍 Suport🙏

 • ARMY kìa 😆 0:16

 • Cái cái của ông đó kìa 0:01

  • Tui hiểu ý thím 😎

 • Hay wa chị ơi

 • Có chữ Amy trên áo

  • 😱 Hola

  • ☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺😶😶☺😶☺☺😶☺☺☺☺☺☺🙂🎚🎙♩🔊🎙🎷🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎷🎷🎷🎷🎷🎷🎶♩📯♩♩🍒🍑🍗🍐🍄🍟🌶🌰🍒🍐🌶🍔🍟🍕🌰🍐🍑🍒🌰🍔🍔🍟🍟🍄🍄🍑🍄🍄🍄🍄🍄🍄🍄🍄🍄🍄🍄🍄🍟🍔🍔🍔🍔🍔🍟🌰🌰🌰🍒🍑🌶🍔🍟🌰🍒🍐🌶🍟🍑🍐🌶🌶🍄🍒🍐🌶🌶🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍄🍄🌰🍟🌰🌰🍒🍒🌰🍒🌰🍕

  • ❤💚❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤💓💛❣💟💟💟💟💟❣💌💜🖤🖤🖤🖤💖👅👅👄👄👄👄👄👄👄👄👄👄👄👄👄💛💜💜💚👄👅🧠👁👀👣👃❣💤👀👣💙🖤💤💢💤💌💟💟🕶🕶👓🗨💍💄🤗😘😡🤮💀💀👺👨‍⚖👩‍🔧👨‍🏭👌✊✊💔💜💖💖🕶👓💍💍🤗🤗🤤😒😒😠🤬😿😿💀💀😈👻🧟‍♂️🧟‍♀️🧞‍♀️🗣🗣👥👤✍✍✍👏🖤🖤💢💤👇💓💕👣🧡👣🧡👀🧡👣🧡👣🧡💛👀💛👀💛👀

 • Chao anh vanh leg

 • Thu